Historik för Leksands Missionsförsamling/kyrka

Leksands missionsförening bildades 30/4 1865 vid ett möte i Gärde skola.
Ledande i processen var bl.a. Näs Olof Persson från Tällberg - lärare och lekmannapredikant
1873 uppfördes det första bönhuset inte långt från Svenska kyrkan
1878 hölls den första "fria nattvardsgången" i ett hem på Noret.
1882 blev missionsföreningen en missionsförsamling - man är då ca 400 medlemmar fördelade på ett stort antal kretsar.
1884 byggs ett bönhus i Smedby
1885 rev man bönhuset på Noret och byggde ett större på samma plats - finns kvar än i dag och kallas i folkmun för Bönan. Församlingen ansluter sig till SMF
Där utförde 1895 bygdemålaren Kers Lars Larsson från Lima fyra stora målningar i fonden med motiv från bebådelsen, himmelsfärden, bönen i Getsemane och nattvarden, av vilka åtminstone en finns kvar i missionshuset i Lindberg.
Tidigt 1890 tal byggs bönhus i Rönnäs och Heden
1894 i Tällberg och Laknäs
Kring år 1901 var medlemsantalet uppe i ca 640 personer!
1903 byggs missionshus i Hälla
Efter 25 år var bönhuset för litet och man beslutade att bygga en helt ny kyrka på en ny plats - vid Sammilsdal.
Sten kördes över Österviken på våren - sista lasset kördes dagen innan isen gick upp! 29 maj 1910 lades grundstenen till kyrkan som var ritad av byggmästare Olof Bröms - en av församlingens medlemmar.
Invigning skedde 16-17 april 1911.
Byggnation inkl tomt hade då kostat 44.000 kr.(skulden vid invigningen var endast 3.000)
Fondmålningen i den nya kyrkan utfördes också av Kers Lars, nu med motiv från Jesus på förklaringsberget.
1917 inköps skola i Plintsberg som blir bönhus

1921 renoveras missionskyrkan - inte minst för att reducera akustiken.
1922 inköps piporgeln - en tjeckisk orgel som kostar ca 10.000 kr
1929 byggs missionshuset i Lindberg
1940 hyrs kaffestuga i Barkdal för att vara församlingens sommarhem
1942 renoveras kyrksalen och det som då var vaktmästarbostad görs om till ungdomslokaler.

1954 inköps Anrepsgården som blir Leksands Ungdomsgård - numera Solvi SMU-gård. (köpeskilling 112.500:-)
1958 säljs Plintsbergs missionshus
1960 restaureras missionskyrkan utvändigt
1964 restaureras stora salen och toaletter byggs under entrén
1967 Hedens missionshus säljs
1982 Missionskyrkan byggs om ganska rejält. Ombyggnaden ritades av Josef Nylén. Det var då som kyrksalen fick sitt nuvarande utseende med mittgång och nedsänkt estrad
1985 Hälla missionshus säljs
1992 görs en stor tillbyggnad av kyrkan med nytt kök och ungdomslokaler i källaren samt en tredje våning som ofta är uthyrd till olika utbildningar inom kommunen. Kontor och andaktsrum inreddes där det förut var kök och expedition. Även nu med Josef Nylén som arkitekt.
Vintern 2000 införlivades Leksands baptistförsamling i missionsförsamlingen.
2002 Rönnäs Missionshus säljs till Rönnäsbyarnas Bystugeförening
2004 Tällbergs Missionshus säljs till Tällbers Byamän
2008 Rältlindors Missionshus säljs och blir bystuga
2011 Smedby Missionshus avyttras och blir konstateljé

Församlingen har idag (2013) ca 100 medlemmar.